Przygotowanie Powierzchni

Sprawdzenie Wilgotnoci Betonu

Wilgotnosc Betonu. Posadzka epoksydowa jest materiałem zabezpieczajacym na bazie zywicy epoksydowej. Posiada doskonałą odporność na dzialanie chemikaliow , scieranie, wysokie temperatury i dzialanie UV. Typowe właściwości tych materiałow to dimensional stabilnosc, duża twardosć i dobra przyczepnosc do różnych typów powierzchni. Posadzki

Usuwanie zaolejonej powierzchni posadzki

Powłoki epoksydowe oparte na dyspersji wodnej zasadznicza rożnia się tym ze użyta jest woda a nie rozpuszczalnik do uzyskania wymaganej procentowej zawartosci stałej zywicy . Zawartośc stałej żywicy w powłokach epoksydowych w systemach wodnych i systemach opartych na rozpuszczalnikach jest podobna i wynosi około 40-60%.
Wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnym wymagan dotyczacych grożnych dla zdrowia i otoczenia substancji lotnych spowodował ze z natury szkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki zostaja wyparte przez zastosowanie droższych systemów wodnych.

Naprawa pekającego betonu

Powłoki epoksydowe oparte na dyspersji wodnej zasadznicza rożnia się tym ze użyta jest woda a nie rozpuszczalnik do uzyskania wymaganej procentowej zawartosci stałej zywicy . Zawartośc stałej żywicy w powłokach epoksydowych w systemach wodnych i systemach opartych na rozpuszczalnikach jest podobna i wynosi około 40-60%.
Wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnym wymagan dotyczacych grożnych dla zdrowia i otoczenia substancji lotnych spowodował ze z natury szkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki zostaja wyparte przez zastosowanie droższych systemów wodnych.

Ocena przyczepności istniejącej gornej warstwy posadzki

Sprawdź przyczepność istniejącej powłoki w następujący sposob: używając ostrego nożyka, natnij literę
„X”, użwają sił, ktora pozwoli na przebicie sięprzez powłkędo powierzchni betonowej. Użyj taśmy samoprzylepnej o szerokośi ok. 10 cm, naklejają ją na powierzchnię gdzie został naznaczony  "X", mocno dociskając ją do podłżoża.
Nastęnie szybkim ruchem oderwij przyklejoną taśmę Jeżeli więcej niż 25% powierzchni zostało usunięte wraz z taśmą istniejąca powierzchnia nie posiada odpowiedniej przyczepnośi i EpoxOne nie powinien zostać użyty przed wcześiejszym
usunięiem starej powłoki. W takim wypadku należy zeskrobać luźną powłokę lub wypiaskować posadzkę.

Wykonanie Posadzki

 

Wpływ temperatury otoczenia na schniecie posadzki

Proces utwardzania posadzki epoksydowej w warunkach niskich temperaturach przebiega bardzo wolno ????.
Zalecamy wykonać posadzke przy utrzymaniu minimalnej temperaturze otoczenia okolo 8 -10 stopni Celsjusza i tempreraturze posadzki co najmniem 3 stopni Celsjusa powyżej Dew Point i utrzymaniu minimalnych zalecanych temperatur przez okolo 7 dni od rozprowadzenia posadzki EpoxOne

Rozwiazanie problemów powstawania miejscowych ciemnych plam

Jezeli po rozprowadznie posadzki epoksydowej zauważalne sa w niektórych miejscach ciemne plamy i widoczny brak pokrycia powłoka epoksydową w tych miejscach, problemem jest zła przyczypnośc powłoki epoksydowej do podłoza.

Problemy te mogą wystapic w przypadku użycia masy gruntujacej opartej na zywicy ktore tworza szklista twarda powierzchnię.

Aby rozwiazać problem, nalezy użyc papieru ściernego i zeszlifować wierzchnia warstwę w miejscach gdzie ciemne plamy wystąpily. Po zeszlifowaniu, nalezy użyc szpachli epoksydowej i rozprowadzić ja w tych miejscach cienką warstwą. Zalecane jest aby szpachla epoksydowa zawierała kwarc.Nie nalezy posypywać kwarcem szpachli epoksydowej po jej rozprowadzeniu


Po wyschnieciu szpachli, można miejscowo rozprowadzić posadzke epoksydowa .

Wpływ temperatury otoczenia na schniecie posadzki

Proces utwardzania posadzki epoksydowej w warunkach niskich temperaturach przebiega bardzo wolno ????.
Zalecamy wykonać posadzke przy utrzymaniu minimalnej temperaturze otoczenia okolo 8 -10 stopni Celsjusza i tempreraturze posadzki co najmniem 3 stopni Celsjusa powyżej Dew Point i utrzymaniu minimalnych zalecanych temperatur przez okolo 7 dni od rozprowadzenia posadzki EpoxOne
Zamów Newsletter Zapytaj Eksperta Inspiracje Pobierz dokumentację